บริหารจัดการทรัพยากรประมงการประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม POC จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม POC จังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อชี้แจงแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านประมง ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม ..

การประชุมชี้แจงแนวทางการทำการประมงในแม่น้ำมูลในช่วงฤดูน้ำแดง(วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 15 กันยายน 2563) ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอโขงเจียม นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี และนายศุภกิจ คำแก้ว หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการทำการประมงในแม่น้ำมูลในช่วงฤดูน้ำแดง(วันที่ 16 มิถุนายน ถึง 15 กันยายน 2563) ให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เ..

โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตน่านน้ำภายใน ปล่อยปลาแรด ลงแหล่งน้ำและอนุบาลในกระชัง จำนวน ๖,๐๐๐ ตัว พร้อมมอบอาหารปลา

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ รวม ๖ นาย ปฏิบัติงานตามกิจกรรม จัดระเบียบการทำประมง โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตน่านน้ำภายใน ผลการดำเนินงาน ร่วมกับประมงอำเภอทองผาภูมิ เกษตรอำเภอทองผาภูมิ สมาชิกโครงการฯ ชาวประมง ประชาชน ครู นักเรียน ร.ร.บ้านไร่ ปล่อยปลาแรด ลงแหล่งน้ำและอนุบาลในกระชัง จำนวน ๖,๐๐๐ ตัว พร้อมมอบอาหารปลา ณ แพวัดป่าเขาใหญ่พื้..

ประมงอำเภอดอนมดแดง ดำเนินการประชุม ชี้แจงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง ในเขตพื้นที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอดอนมดแดง เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอดอนมดแดง ดำเนินการประชุม ชี้แจงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง ในเขตพื้นที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ และอำเภอดอนมดแดง เรื่องการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จำนวน 96 ราย ณ ศาลาวัดบ้านแพง ม.4 ต.สว่าง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี ..

ประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทรัพยากรทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ ในลุ่มน้ำโขง และความสามารถในการปรับตัวจากปัจจัยเสี่ยงด้านภัยพิบัติ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทรัพยากรทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ ในลุ่มน้ำโขง และความสามารถในการปรับตัวจากปัจจัยเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ณ ห้องประชุมปรายฟ้ารีสอร์ท บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวแทนพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านสองคอน บ..

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทรัพยากรทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ ในลุ่มน้ำโขง

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวหรรษา ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนต้นแบบด้านสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทรัพยากรทางอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ ในลุ่มน้ำโขง และความสามารถในการปรับตัวจากปัจจัยเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ในพื้นที่บ้านสองคอน บ้านปากกะหลางตำบลสองคอน บ้านโป่งเป้า ตำเหล่างาม และศึกษาดูงานกองทุนปลาบ้านผาชัน ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ..

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ชี้แจงประชาสัมพันธ์ เรื่องการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล ณ วัดธรรมคุณาราม (วัดหลวงพ่อเต่า) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ชี้แจงประชาสัมพันธ์ เรื่องการขออนุญาตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามประกาศสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล มายื่นคำขอรับใบอนุญาต พ.ศ. 2563 ณ วัดธรรมคุณาราม (วัดหลวงพ่อเต่า) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ก..

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับกำนันตำบลนาเยียและผู้ใหญ่บ้านม.7 ต.นาเยีย ดำเนินการขึ้นทะเบียนชาวประมง ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ม.7 และม.12 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับกำนันตำบลนาเยียและผู้ใหญ่บ้านม.7 ต.นาเยีย ดำเนินการขึ้นทะเบียนชาวประมง ซึ่งเป็นราษฎรในพื้นที่ม.7 และม.12 ต.นาเยีย จำนวน 87 ราย ที่ไปจับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์งดจับสัตว์น้ำในฤดูปลาน้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือวิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2563  ให้ชาวประมงได้รับทราบและถือปฏิบัติ ณ ศาลากลางบ้านนาประชุม ม.7 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี..

กิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง การจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี กรมประมง โดยนายไพศาล รัตนา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่รวม ๖ นาย ปฏิบัติงานตามกิจกรรมส่งเสริมและบริหารจัดการการผลิตสินค้าประมง การจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน ร่วมกับประมงอำเภอทองผาภูมิ ปศุสัตว์อำเภอทองผาภูมิ เกษตรอำเภอทองผาภูมิ และทหารชุดปฏิบัติการทางเรือ ฉก.ลาดหญ้า จัดประชุมเสวนารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชุมชนประมง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถามด้านการประมง และสอบถา..

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563

วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2563 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ผู้รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเขมราฐ ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2563 ตรวจร้านจำหน่ายอาหารสัตว์  ยาสัตว์ ภายในอำเภอเขมราฐ จำนวน 14 ร้าน ..