บริหารจัดการทรัพยากรประมงการประชุมกลุ่มทำการประมงปลาบึกในอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล และให้บริการขึ้นทะเบียนชาวประมง (ทบ.3) ณ ศาลาวัดวังคำ หมู่ 4 ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

..

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 และสำรวจข้อมูลการทำการประมงแหล่งน้ำธรรมชาติ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ดำเนินการ ขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 จำนวน 61 ราย และสำรวจข้อมูลการทำการประมงแหล่งน้ำธรรมชาติ ณ บ้านดงนา หมู่ 5 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ..

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ณ ตลาดสดเทศบาล  อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 24  พฤศจิกายน 2563 น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ทำการสำรวจตลาดสินค้าสัตว์น้ำจากการเพาะเลี้ยง ณ ตลาดสดเทศบาล  ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี พบว่ามีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าสัตว์น้ำมาจำหน่าย 4 ราย โดยกำหนดราคาสัตว์น้ำแต่ละชนิดดังนี้ 1. ปลานิลสด ราคา กก.ละ 90 บาท 2. ปลาหมอ ราคา กก.ละ 100 บาท 3. ปลาดุกราคา กก.ละ 70 บาท  ซึ่งปลานิล ปลาดุก และปลาหมอเป็นสัตว์น้ำที่มีแหล่งผลิตมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ..

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมเวทีสะท้อนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นด้านการจัดการทรัพยากรแม่น้ำโขงอย่างมีส่วนร่วมเป็นธรรมและยั่งยืน ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 - 12.30 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และนางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงปฏิบีติงาน ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัดอุบลราชธานี ให้เข้าร่วมเวทีสะท้อนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นด้านการจัดการทรัพยากรแม่น้ำโขงอย่างมีส่วนร่วมเป็นธรรมและยั่งยืน ณ ห้องประชุมอิ่มบุญ 1 โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี ..

ประมงจังหวัดอุบลราชธานีร่วมเปิดกิจกรรม "กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชน้ำ แม่น้ำโขง" ท่าวัดบ้านดอนงิ้ว ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ รับผิดชอบอำเภอนาตาลและ เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้ร่วมเปิดกิจกรรม "กำหนดเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์พืชน้ำ แม่น้ำโขง" ภายในงานได้มีการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ณ หน้าลานอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ท่าวัดบ้านดอนงิ้ว หมู่ 9 ตำบลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี และขอขอบคุณศูนย์วิจัยพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ที่ให..

ประมงจังหวัดนครราชสีมาปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ณ อ่างเก็บน้ำบ้านน้อยพัฒนา ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสมชาย  เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา นางแสงอรุณ  เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา และนางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอด่านขุนทด  พร้อมด้วยผู้นำและชาวบ้านชุมชนบ้านน้อยพัฒนา ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด จำนวน 30,000 ตัว เป็นปลายี่สกจำนวน 15,000 ตัว  ปลาตะเพียน จำนวน 10,000 ตัว และปลานิล จำนวน  5,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำบ้านน้อยพัฒนา ต.ห้วยบง อ.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับ..

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ชี้แจงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลการทำ ประมงแหล่งน้ำธรรมชาติ ในพื้นที่ 3 ตำบล

วันที่  12  พฤศจิกายน  2563 นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ชี้แจงการจัดเก็บและสำรวจข้อมูลการทำ ประมงแหล่งน้ำธรรมชาติ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ 3 ตำบล ที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน คือ ตำบลเหล่างาม ตำบลสำโรง และตำบลสองคอน โดยประมงอำเภอได้ชี้แจงรายละเอียดในแบบสอบถาม และนัดหมายลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในระหว่างวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2563 ..

สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการคัดเลือกแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา โดย นายสมชาย เจียรทิพย์วิไล ประมงจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นางแสงอรุณ เนื่องสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา และนางสุภาภรณ์ วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอด่านขุนทด ดำเนินการคัดเลือกแหล่งน้ำเป้าหมายโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ บ้านน้อยพัฒนา หมู่ 5 ต.ห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนนครราชสีมา ..

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบู่ทรายจำนวน 50,000ตัว บริเวณเขื่อนปัตตานี

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายทศพล พลรัตน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับข้าราชการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปัตตานี สำนักงานประมงน้ำจืดปัตตานี  หัวหน้าส่วนราชการ ทหารพราน ประชาชนและนักเรียน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาบู่ทราย จำนวน 50,000 ตัว ณ เขื่อนปัตตานี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ตามโครงการผลิตพันธุ์ปลาบู่ทราย เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ ..

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และตลาดสดอำเภอศรีเมืองใหม่

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ สำรวจตลาดนัดหลังที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ และตลาดสดอำเภอศรีเมืองใหม่ พบว่ามีเกษตรกรกลุ่มผู้เพาะพันธุ์สัตว์น้ำม่วงสามสิบ จำนวน 2 ฟาร์ม นำพันธุ์ปลามาจำหน่าย จาการสอบถาม พันธุ์ปลาที่จำหน่ายได้ดีคือ ปลาดุกบิ๊กอุยและปลาดุกเทศ และตลาดสดศรีเมืองใหม่ ปลานิลสด กิโลกรัมละ 80 บาท ปลาดุกบิ๊กอุย กิโลกรัมละ 60 บาท ปลานิลแดดเดียว กิโลกรัมละ 40 บาท ปลาส้มแม่แจ๊ะจากอำเภอบุญฑริก กิโลกรัมละ 150 บาท ปลาส้มจากบ้านแหลมสวรรค์อำเภอสิรินธร กิโลกรัมล..