เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกรข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม ฉบับที่ 24/2564

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม ฉบับที่ 23/2564

..

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร และตรวจเยี่ยม ติดตามและให้คำแนะนำแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ให้บริการขึ้นและต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ร่วมถึงตรวจเยี่ยม ติดตามและให้คำแนะนำ แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมส่งมอบกระช..

ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ จัังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 15 มกราคม 2564 นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ  ได้ดำเนินการตรวจสอบเกษตรกรผู้เลี้ยงจระเข้ ในพื้นที่อำเภอเขมราฐ โดยเกษตรกรได้แจ้งย้ายสถานที่เลี้ยง โดยได้แจ้ง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี แล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า บ่อเลี้ยงสร้างใหม่มีสภาพสมบูรณ์แข็งเเรงดี อยุ่ห่างไกลแหล่งน้ำธรรมชาติ และขนย้ายจระเข้มาครบแล้ว จำนวน 29 ตัว ..

ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่

วันที่ 13-14 มกราคม 2564 นายศุภวัฒน์ เที่ยงผดุง ประมงอำเภอศรีเมืองใหม่  ติดตาม เยี่ยมเยียน และนัดหมายเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ ในเขตพื้นที่อำเภอศรีเมืองใหม่ จังวัดอุบลราชธานี ..

ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

วันที่ 14 มกราคม 2564 นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ออกตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำตามคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ของเกษตรกร หมู่ที่ 1 บ้านท่าเมือง ตำบลท่าเมือง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี  จำนวน 3 ราย  ..

การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ช.ภ.จ.อบ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 14.30 น. นายประสิทธิ์ ส่งสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี(ก.ช.ภ.จ.อบ.) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธร ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร ที่ได้รับผล..

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (FIsheries Co-ordinator : FC) ประจำเดือน มกราคม  2564 ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ ( 14 มกราคม  2564) เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ของกรมประมง (FIsheries Co-ordinator : FC) ประจำเดือน มกราคม  2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อรับฟัง ผลการปฏิบัติงาน อุปสรรคในการดำเนินงาน เเละหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ..

 ประมงอำเภอโพธิ์ไทรรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้ลงพื้นที่บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 มกราคม64 เวลา 11.00 น. นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทรรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ เนื่องจากปลาในบ่อนาย ทรงพล  วรรณวัตร 99 ม. 2  บ้านหนองยาง  ต.โนนสวาง  อ.กุดข้าวปุ้น เป็นแผลติดเชื้อ เบื้องต้นได้ให้คำแนะนำในการจัดการบ่อโดยใช้ ปม.1 สาดทุกๆ สัปดาห์ ..

ประมงอำเภอโพธิ์ไทรรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้ลงพื้นที่ติดตามศพก.เครือข่ายด้านประมง  (รายเก่า) ราย นายสีนวล  วิชาชาติ  ม.11 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 

วันที่ 13 มกราคม64 เวลา 14.30 น.นางสาวปวริศา บุตรนามท้าว  ประมงอำเภอโพธิ์ไทรรับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอกุดข้าวปุ้น ได้ลงพื้นที่ติดตามศพก.เครือข่ายด้านประมง  (รายเก่า) ราย นายสีนวล  วิชาชาติ  ม.11 ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี  ..