เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกรข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน ฉบับที่ 142/2563

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน ฉบับที่ 141/2563

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน ฉบับที่ 140/2563

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนกันยายน ฉบับที่ 139/2563

..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนสิงหาคม ฉบับที่ 138/2563

..

โครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนงาน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ (11 กันยายน 2563) นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์ ประมงอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยนางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์      เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมโครงการอบรมส่งเสริมให้ความรู้อาชีพเลี้ยงปลาแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลโพนงาน     ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ราย ได้รับเกียรติให้บรรยายในหัวข้อ เรื่อง การเลี้ยงปลาในบ่อดินและการสร้างอาหารธรรมชาติ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมรับการอบรม ให้ความสนใจในหัวข้อที่วิทยากร..

ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

วันที่ 11 กันยายน 2563 นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ณ.วัดหลวงปู่คำบุ ต.กุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  ..

โครงการ “ระดมความคิดเห็น กำหนดกลยุทธ์ พัฒนางานด้านประมงจังหวัดอุบลราชธานี” เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนงานด้านการประมง

วันที่ 11 กันยายน 2563  นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง FC (เจ้าหน้าที่ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 (อุบลราชธานี) ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดอุบลราชธานี หน่วยป้องกันและปราปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล หน่วยบูรณะแหล่งน้ำเพื่อการประมงอุบลราชธานี ) และ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการจัดโครงการ “ระดมความคิดเห็น กำหนดกลยุทธ์ พัฒนางานด้านประมงจังหวัดอ..

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลข่าวสารและเว็ปไซต์ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563

วันนี้ (10 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลข่าวสารและเว็ปไซต์ สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ..

ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของปลานิลที่เกษตรกรได้รับมอบปัจจัยการผลิต ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 2562  

 วันที่ 10 กันยายน 2563 นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอน้ำยืน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ติดตามและประเมินผลการเจริญเติบโตของปลานิลที่เกษตรกรได้รับมอบปัจจัยการผลิต ตามแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยฯ ปี 2562  โครงการพัฒนาส่งเสริมทางเลือกอาชีพด้านประมง การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ในพิ้นที่ บ้านค้อ ม.7 บ้านทุ่งสมเด็จ ม.17 ต.โดมประดิษฐ์ โดยได้รับพันธุ์ปลาในวันที่ 17 มิถุนายน 2563  อัตรารอด 60 - 80 % ..