เพาะเลี้ยง / ส่งเสริมเกษตรกรโครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 และบรรยายในหัวข้อเรื่อง การวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำและการเข้าสู่ระบบมาตรฐานประมงปลอดภัย

วันที่ 22 มกราคม 2564 นางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมโครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ. 2564 และบรรยายในหัวข้อเรื่อง การวางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำและการเข้าสู่ระบบมาตรฐานประมงปลอดภัย ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ..

ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลท่าไห ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา และสำรวจข้อมูลผลจับปลานิลในกระชัง

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลท่าไห ตรวจเยี่ยม รับฟังปัญหา และสำรวจข้อมูลผลจับปลานิลในกระชังเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ทางสถิติด้านประมงต่อไป ..

ข่าวประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม ฉบับที่ 25/2564

..

จังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 21 มกราคม 2564 นายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี นายภราดร เอียดแก้ว ประมงอำเภอเขมราฐ และนายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ บริการประชาชน ณ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ ให้คำปรึกษาแนะนำการเลี้ยงสัตว์น้ำ แจกเอกสาร วิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และมอบพันธุ์ปลาน้ำจืด ให้กับผู้นำหมู่บ้าน เ..

การลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ม.๘ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 21 มกราคม 2564   นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประจักษ์ แสนภักดี ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทุ่งเดิ่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ ม.๘ ต.แสนสุข อ.วารินชำราบ ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงปลาดุกแหล่งใหญ่ในจังหวัดอุบลราชธานี ส่งผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นอันดับต้น ๆ ของภาคอีสานตอนล่าง มีสมาชิก 56 ราย ผลผลิตปลาดุกประมาณ 3 ตัน/วัน ในการนี้นอกจากเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแล้ว ประมงจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการระบบการเล..

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตลาดกระบัง คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง

วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 และกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ..

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้ารับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP สัตว์น้ำสวยงาม)

วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ลงพื้นที่ให้ข้อมูลการจัดการฟาร์ม รวมถึงการเตรียมความพร้อมุพื่อขอการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP สัตว์น้ำสวยงาม) แก่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม ในพื้นที่เขตคลองสามวา และเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร สำหรับเกษตรกรที่สนใจเกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานประมงพ..

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร และตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

วันที่ 20 มกราคม 2564 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ให้บริการขึ้นและต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ในพื้นที่เขตหนองแขม และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตาม ให้คำแนะนำแก่โรงเรียนวัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา ที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ..

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 2 ลงพื้นที่ให้บริการขึ้นและต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และรับคำขอการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตมีนบุรี และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ..

สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ให้บริการแก่เกษตรกร ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 19 มกราคม 2564 สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประมงเขตพื้นที่ 3 ลงพื้นที่ให้บริการขึ้นและต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และรับคำขอการจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ..