จำหน่ายสินค้าประมงประชาสัมพันธ์ เรื่องระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเวปไซด์ Fisheries Shop พ.ศ.2563 โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 ตุลาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ดังนี้       - นิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 30,000 ตัว     - นิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 10,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 6 ตุลาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ดังนี้      - ปลานิลดำแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว    - ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว    - ปลาสวาย ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 30,000 ตัวสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ..

ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ

ประชาสัมพันธ์วิธีการสั่งจอง/วิธีการขายสินค้าสัตว์น้ำ ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 กันยายน 2563 ดังนี้      - นิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว      - ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 บาท จำนวน 3,000 ตัว      - ปลาบึก ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 บาท จำนวน 1,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ สำหร..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 10-11 กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ดังนี้       - ปลาสวาย ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 60,000 ตัว   สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 9-11 กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2563 ดังนี้       - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว      - ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 10,000 ตัว     - ปลาบึก ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 บาท จำนวน 2,000 ตัว      - ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 ..

สำนักงานประมงขลบุรี เชิญผู้ที่สนใจซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ "นิลท่าข้าม" สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคมนี้ ถึงเวลา 16.00 น. ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้คะ

..

เชิญชวนใช้บริการซื้อขายหรือจำหน่ายสินค้าประมงออนไลน์ผ่านระบบ Fisheries Shop

..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 1-2 กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ดังนี้       - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 30 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว      - ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 ตางค์ จำนวน 10,000 ตัว     - ปลาบึก ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 40 บาท จำนวน 2,000 ตัว      - ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 บา..