จำหน่ายสินค้าประมงพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 ดังนี้ ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 บาท จำนวน 18,000 ตัว กบนา ขนาดอายุ 1 เดือน  ราคาตัวละ 1 บาท จำนวน 4,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 035-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ สำหรับเกษตรกรผู้ซื้อปลากดหลวง ต้องมีทะเบียนเกษตรกร หรือสามารถขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ โดยมีเอกสารประกอบ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาโฉนดที่ดิน และสำเน..

รายชื่อสัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำเดือนสิงหาคม 2563

..

เจที ฟาร์ม ปลากะพง

https://www.facebook.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%97%E0%B8%B5-%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%87-JT-Farm-Seabass-102454718075667/ ..

ร้านเจริญชัย ซีฟูดส์

https://www.facebook.com/Sangcharoenchai-Seafood-101304727941255/eid=ARBUS43Q2RDmm6yGyfjcJ4HMlLiBmJ65HHiFNm4NIvTlnx-G47AtE511TyoNEGEkkkZHBFoRnc31XabA ..

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิด“ผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิดแดดเดียว” ในระบบตลาดออนไลน์กรมประมง FISHERIES SHOP

สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ขอเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาสลิด“ผู้ใหญ่เจ้ยปลาสลิดแดดเดียว”  ในระบบตลาดออนไลน์กรมประมง FISHERIES SHOP ที่เว็บไซต์ http://1ab.in/bQJ หรือ QR Code ระยะเวลาสั่งจอง วันนี้ – 11 สิงหาคม 63 รับสินค้า วันที่ 14 สิงหาคม 63 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเดิมบาง (สถานีรถไฟคลองจาก) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ..

ขอเชิญชวนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานในระบบออนไลน์ของกรมประมง “FISHERIES SHOP”

ขอเชิญชวนให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานในระบบออนไลน์ของกรมประมง “FISHERIES SHOP” สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซด์ https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/ ..

ประชาสัมพันธ์เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการประมง นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมง “FISHERIES SHOP”

ประชาสัมพันธ์เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการประมง นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ของกรมประมง “FISHERIES SHOP” สามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซด์ https://coastalaqua.fisheries.go.th/preorder/ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร โทร.0 3483 7371 ..

สินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูป ของเกษตรกรด้านการประมง สนใจสั่งซื้อสอบถามโดยตรงเบอร์ตามรูป หรือสั่งซื้อสอบถามผ่านสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 056-511904

..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 1 (เชียงใหม่) มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2563 ดังนี้ ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 บาท จำนวน 50,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 035-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

สินค้า ผลิตภัณฑ์แปรรูป ของเกษตรกรด้านการประมง สนใจสั่งซื้อสอบถามโดยตรงเบอร์ตามรูป หรือสั่งซื้อสอบถามผ่านสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี 056-511904

..