หน่วยงานส่วนภูมิภาคสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าประมง

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าประมง จากชาวประมงในจังหวัดระนอง อาทิ กุ้งแห้ง น้ำเคย น้ำพริกหลากรส ปลาจิ้งจั้ง และผลิตภัณฑ์ OTOP อื่นๆ อีกมากมาย สนใจสามารถ ติดต่อได้ที่ คุณต้น 094-887-4658 ..

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ในกิจกรรม Fisherman Market

วันที่ 14 มกราคม ..

รายได้จากการจำหน่วยสินค้าอาหารปลอดภัย(ปลา)

จังหวัดลพบุรีมีรายได้จากการจำหน่วยสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา) ในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4,335,000 บาท ..

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี เรื่อง การขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของเรือประมงที่ไม่ใช่เรือห้องเย็น

"Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์

"Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์"Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ ..