หน่วยงานส่วนภูมิภาคตลาดสินค้าประมงออนไลน์ "Fisheries Shop"

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวประมง เจ้าของสถานแปรรูปสัตว์น้ำ นำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เข้ามาจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์เว็บไซต์ของกรมประมง ภายใต้ชื่อ Fisheries Shop ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าสัตว์น้ำจากเกษตรกรไทยส่งตรงถึงผู้บริโภค ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เป็นช่องทางในการจำหน่วยสินค้าสัตว์น้ำสด-แปรรูป ผู้ซื้อสามารถเข้าถึงสินค้าสัตว์ที่มีคุณภาพได้รับรองมาตรฐานโดยตรงสนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานประมงอำเภอ และสำนักงานประมงจังหวัด ..

"การส่งเสริมสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของกรมประมงให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน Fisheries Shop"

ด้วยกรมประมงได้จัดทำเว็บไซต์ Fisheries Shop ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและช่วยเหลือให้เกษตรกรมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อรองรับการปรับตัวสำหรับเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งผู้บริโภคหันมาสนใจการซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ประกอบกับกรมประมงคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าที่จัดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะให้มีการออกเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าประมงเพื่อการบริโภคที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Fisheries Shop จึงได้ดำเน..

สนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าประมง

ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าประมง จากชาวประมงในจังหวัดระนอง อาทิ กุ้งแห้ง น้ำเคย น้ำพริกหลากรส ปลาจิ้งจั้ง และผลิตภัณฑ์ OTOP อื่นๆ อีกมากมาย สนใจสามารถ ติดต่อได้ที่ คุณต้น 094-887-4658 ..

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ ณ วันที่ 12 มกราคม 2565

จำหน่ายสินค้าประมงพื้นบ้าน ในกิจกรรม Fisherman Market

วันที่ 14 มกราคม ..

รายได้จากการจำหน่วยสินค้าอาหารปลอดภัย(ปลา)

จังหวัดลพบุรีมีรายได้จากการจำหน่วยสินค้าอาหารปลอดภัย (ปลา) ในปี พ.ศ. 2564 จำนวน 4,335,000 บาท ..