วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายชัยพร มังคะละแสน ประมงอำเภอนากลาง ลงพื้นที่ ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐาน ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง นายสุรินทร์ โกกอุ่น และ นายแสงดาว สุขลาด