สัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย ระหว่างวันที่ 19-22 ตุลาคม พ.ศ. 2563