ท่านอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

   เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ได้รับเกียรติจาก นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 400,000 ตัว พันธุ์ปลากินพืช จำนวน 100,000 ตัว และปลาบึกจำนวน 9 ตัว และชมนิทรรศการเกี่ยวกับผลผลิตกุ้งก้ามกราม ผลจับสัตว์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และปัญหาของเกษตรกรในการเลี้ยงปลาในกระชัง โดยมีหน่วยงานกรมประมงจังหวัดขอนแก่นร่วมให้ข้อมูลและการต้อนรับ