นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยทั้งระบบให้ครบวงจร

วันที่ (1 กรกฎาคม 2563) นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และนายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยทั้งระบบให้ครบวงจร ณ ห้องประชุมพะยูน อาคารจุฬาลงกรณ์ กรมประมง