นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference เรื่อง การเตรียมความพร้อมหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมง ในการเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมกุลาดำ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมทางไกลด้วยระบบ Video Conference เรื่อง การเตรียมความพร้อมหน่วยงานภายใต้สังกัดกรมประมง ในการเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ ครั้งที่ 1 เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับการเข้าใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) นอกจากนั้นในการประชุมยังได้มีการอธิบายถึงวิธีการ และขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบโปรแกรมดังกล่าวอีกด้วย