2 กรกฎาคม นี้!!! พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมากมาย จากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค สด สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพ

2 กรกฎาคม นี้!!! พบกับสินค้าผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำมากมาย จากเกษตรกรถึงมือผู้บริโภค สด สะอาด ปลอดภัย ได้คุณภาพ