ข้อกำหนดการส่งออกกุ้งกุลาดำไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ควรทราบ #ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดภูเก็ต