ข่าวกรมประมง

เข้าติดตามโรงเพาะฟัก ที่รับนอร์เพลียสพันธุ์ขยายสิชล1

รายงานผลการตรวจเรือขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมาร์

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 06.00-18.00 น. เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงระนอง กรมประมง ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบเรือขนถ่ายสัตว์น้ำ สัญชาติเมียนมา ที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำจากประเทศเมียนมา ตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า(PSM) ณ จุดตรวจสอบท่าเทียบเรือธนสาร (Chock point) จำนวนเรือที่ตรวจสอบรวม 16 ลำ ปริมาณสัตว์น้ำนำเข้ารวมประมาณ 472 ตัน ..

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 20 กันยายน 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงมุกดาหาร วันที่ 20 กันยายน 2564 ..

จัดประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย

วันที่ 20 กันยายน 2564 นาย สุนิติ จิรวงศ์สวัสดิ์ ประมงจังหวัดเลย ประธาน คณะอนุกรรมการเพื่อการพัฒนาพื้นที่แม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนด้านประมง ระดับจังหวัด จังหวัดเลย มอบหมายให้ นางพรรณภา มีขุน หัวหน้ากลุ่มด้านบริหารจัดการด้านการประมง  นายชาตรี ดิษโสภา ประมงอำเภอเมืองและนางสาว กมล โอษฐสัตย์ เจ้าพนักธุรการชำนาญงานรักษาการเจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ร่วมกับผู้แทนสมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนน้ำโขงของจังหวัดเลย จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นระดับตำบล ณ ตำบลหาดคัมภีย์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย รับฟังข้อมูลพื้น..

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 19 กันยายน 2564

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 18 กันยายน 2564