ข่าวหน่วยงาน

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 19 กันยายน 2564

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 18 กันยายน 2564

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 16 กันยายน 2564

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 17 กันยายน 2564

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร) ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการดำเนินคดี การดำเนินมาตรการทางปกครอง และการดำเนินการเปรียบเทียบตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558

รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 15 กันยายน 2564