ข่าวพระราชกรณียกิจ (ประมง)

ประมงจังหวัดนครราชสีมาร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำตะคอง อำเภอปากช่อง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖

วันนี้ (๒ เมษายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๘.๒๗ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีท่านผู้หญิงพลอยไพลิน เจนเซน พร้อมครอบครัว ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน โดยเสด็จในการนี้ด้วย โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง พร้อมด้วย นายถาวร ทันใจ นายประพันธ์ ลีปายะคุณ นายมานพ ..

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร