ข่าวพระราชกรณียกิจ (ประมง)

13 ตุลา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

..

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา (บรรจบพันบ้านปากลา) ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจเสด็จตรวจเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา (บรรจบพันบ้านปากลา) ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ ทรงปักหมุดการเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนครบ 1,000 ครั้ง บนแผนที่ประเทศไทย และทรงลั่นฆ้อง และทรงเปิดป้ายโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ภายในงานมีการจัดแสดงดนตรี โดยใช้เครื่องดนตรีพระราชทาน เช่น ไวโอลิ..

ศูนย์วิจัยสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

..

12 สิงหาคม 2563 วันแม่แห่งชาติ

กรมประมง ขอเชิญรับชมเทปบันทึกผู้บริหารกรมประมงร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.05-10.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11) NBT..

ภาพเก่าเล่าตำนาน : ตู้รถไฟ รถถัง…ยังอยู่ใต้ทะเล โดย พลเอกนิพันธ์ ทองเล็ก [มติชน]

..

ข้าราชการหน่วยงานกรมประมงพื้นที่จังหวัดสงขลาเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๓

..

BACKDROP พระพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ..

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันนี้ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓) เวลา ๘.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร โดย กรมประมงได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันธุ์ปลาไทย ๙ ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอ..

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

..

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2563 . สามารถร่วมลงนามได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/6256                                   : https://web.ocsc.go.th/forking/ ..