ข่าวการขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU Fishing

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ..

รายงานผลการแจ้งเข้า – ออก ของเรือประมง ประจำสัปดาที่ 3 เดือนธันวาคม 2563

..

สถิติการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ และการตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ประจำเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2563

..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ..

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ณ รังษี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสาร ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคประมงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติงานตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตท้องที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายคเณศวร์ ขอวิวัฒน์ หัวหน้าด่านตรวจประมงปัตตานี มอบหมายให้ นายสุวิทย์ ณ รังษี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสาร ร่วมบูรณาการตรวจเรือประมงและแรงงานในภาคประมงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติงานตามโครงการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ในเขตท้องที่ทะเลอ่าวไทย จังหวัดปัตตานี และนราธิวาส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ..

ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้แก้ไขเครื่องมือทำการประมงในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2563

..

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563

ข่าวสารการปฏิบัติงานประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ..