ข่าวการขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU Fishing

สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำเดือนมิถุนายน 2563

..

ประชาสัมพันธ์ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ...สมุดบันทึกการทำการประมง (Logbook)

..

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานประจำไตรมาส 3 เป็นครั้งที่ 3/2563 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่อง...

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลา) ได้มีการจัดประชุมหน่วยงานประจำไตรมาส 3 เป็นครั้งที่ 3/2563 เพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่อง 1) คำสั่งของกรมประมงที่ออกมาเกี่ยวกับการมาปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในเขต 2 (สงขลา) เพื่อให้ทุกใช้ในการติดต่อประสานงาน การทำทำเนียบข้าราชการและในการอื่น ๆ 2) ความคืบหน้าของการรับสมัครพนักงานราชการ พร้อมอธิบายบทบาทหน้าที่ของแต่ละท่านในการวางแผนงาน 3) การจากไปของเพื่อนพนักงานราชการ พร้อมแสดงการไว้อาลัยด้วยการยืนสงบนิ่ง 3) กา..

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ (PSCC) เดินทางไปท่าเทียบเรือตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อประชุมชี้แจง...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่าเทียบเรือ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเทียบเรือ (PSCC) เดินทางไปท่าเทียบเรือตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา เพื่อประชุมชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการดำเนินการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงสำหรับเรือที่เปลี่ยนขนาดได้ใบอนุญาตประมงพาณิชย์ฉบับใหม่ซึ่งเข้าหลักเกณฑ์ต้องแจ้งเข้าออกตามประกาศกรมประมง ในการการนี้ได้แนะนำขั้นตอนการแจ้งผ่านระบบ E-285 ของกรมเจ้าท่า รวมทั้งวิธีการกรอกสมุดบันทึกการทำประมง (Logbo..

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี ๓(F)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็นปลาทูน่าอัลบาคอร์สดแช่แข็ง..

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

  วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบังดำเนินการตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำ ตู้คอนเทนเนอร์นำเข้าทาง สถานี 5(F)รพท.การรถ..

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงระยอง ออกสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกพิกัดลงในเครื่อง GPS เรือประมง ให้กับผู้ควบคุมเรือและเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ..

กิจกรรม " พาไต๋เรือ เยือนศูนย์ PIPO "

..

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 18 มิถุนายน 2563

..

ตรวจตู้สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2563

วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖3 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจสัตว์น้ำลาดกระบัง ดำเนินการตรวจสอบชนิดสินค้าสัตว์น้ำตู้คอนเทนเนอร์ นำเข้าทางสถานี3(C)รพท.การรถไฟฯลาดกระบัง สำแดงชนิดสินค้าเป็น ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่แข็ง ปริมาณที่นำเข้ารวม 23,760 กิโลกรัม ประเทศต้นกำเนิดและต้นทางบรรทุกจากประเทศปากีสถาน      ตรวจสอบแล้วสินค้าถูกต้องตามสำแดงจึงดำเนินการตรวจปล่อยสินค้าตามกระบวนงานปกติต่อไป ..