ข่าวการขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU Fishing

การปฏิบัติงานศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร) ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2563

..

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด    ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 9 ใบอนุญาต จำนวนรถ 17 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) ปลาทรายแดงทั้งตัวแช่เย็น ปลาปากคมทั้งตัวแช่เย็น ปลาเหลืองโพรงทั้งตัวแช่เย็น ปลาทรายขาวทั้งตัวแช่เย็น ปลาหนวดฤาษีทั..

สรุปการออกปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน 2563

ออกตรวจควบคุม ปราบปราม เฝ้าระวังแบบคุมเข้ม การทำการประมงผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัววัยอ่อน ฯลฯ ,ร่วมกับกลุ่มชปพ.ประมง ทิ้งทุ่นแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 2563 ..

การตรวจสอบเรือประมงหน้าท่าภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-19 ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2563

..

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด    ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 7 ใบอนุญาต จำนวนรถ 17 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น ปลาสีกุนข้างเหลืองทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) ปลาทรายแดงทั้งตัวแช่เย็น ปลาปากคมทั้งตัวแช่เย็น ปลาเหลืองโพรงท..

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ร่วมกับ ศุลกากรคลองใหญ่ ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ร่วมกับ ศุลกากรคลองใหญ่ ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด    ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 6 ใบอนุญาต จำนวนรถ 13 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น ปลาสีกุนข้างเหลืองทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) ปลาทรายแดงทั้งตัวแช่เย็น ปลาปากคมทั้งตัวแช่เย็น ปลาเหลืองโ..

สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำเดือนกันยายน 2563

..

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ร่วมกับ ศุลกากรคลองใหญ่ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ร่วมกับ ศุลกากรคลองใหญ่ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด    ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 6 ใบอนุญาต จำนวนรถ 11 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น ปลาสีกุนข้างเหลืองทั้งตัวแช่เย็น ปลาหมึกสายทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค) ปลาทรายแดงทั้งตัวแช่เย็น ปลาปากคม..

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ร่วมกับ ศุลกากรคลองใหญ่ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 4 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก และตรวจสอบเรือประมงต่างประเทศ ร่วมกับ ศุลกากรคลองใหญ่ จุด choke point ท่าเทียบเรือกัลปังหา อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด    ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 6 ใบอนุญาต จำนวนรถ 11 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น ปูทะเลมีชีวิต ปลาสีกุนข้างเหลืองทั้งตัวแช่เย็น ปลาหมึกสายทั้งตัวแช่เย็น ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค)  ตรว..

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 ด่านตรวจประมงตราด ตรวจสอบการนำเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ำ ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด     ตรวจสอบการนำเข้าสัตว์น้ำ จำนวน 4 ใบอนุญาต จำนวนรถ 4 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ ปลากะตักทั้งตัวแช่เย็น ปูแสมทั้งตัวแช่เย็น ลูกปูทะเลมีชีวิต ปลาเป็ด(ไม่เหมาะสำหรับมนุษย์บริโภค  ตรวจสอบการส่งออกสัตว์น้ำ จำนวน 5 ใบอนุญาต จำนวนรถ 9 คัน พบสัตว์น้ำได้แก่ กุ้งขาวทั้งตัวแช่เย็น ปลาหมึกกล้วยทั้งตัวแช่เย็น หอยแครงมีชีวิต หอยปากเป..