ข่าวเว็บไซต์หน่วยงานนอกที่น่าสนใจ

APEC Communication materials

APEC Communication materials ที่รวบรวม PR Products ของการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี 2565   สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาใช้ประโยชน์ โดยจะมีการเพิ่มไฟล์ใน dropbox นี้ตลอดปีการเป็นเจ้าภาพ  ..