ข่าวจำหน่ายสินค้าประมง

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 21 ม.ค.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 20 ม.ค.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 19 ม.ค.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 18 ม.ค.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 17 ม.ค.66

ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ 16 ม.ค.66