ข่าวจำหน่ายสินค้าประมง

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ดังนี้    - ปลากดหลวง ขนาด 2-3 นิ้ว ราคาตัวละ 4 บาท จำนวน 60,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 มิถุนายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดังนี้    - ปลานิลแปลงเพศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร ราคาตัวละ 50 สตางค์ จำนวน 60,000 ตัว  - ปลานิลแปลงแดงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 20,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

จองสัตว์น้ำออนไลน์

..

พันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 8 มิถุนายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ มีพันธุ์ปลาพร้อมจำหน่าย วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ดังนี้    - ปลานิลแดงแปลงเพศ ขนาด 2-3 เซนติเมตร ราคาตัวละ 40 สตางค์ จำนวน 50,000 ตัว สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.053-498428, 053-498556 ต่อ 15(ฝ่ายผลิต) ในวันและเวลาราชการ ..

ชนิดพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564

..

จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์

กรมประมง พร้อมเปิดใช้งานแล้ว ซื้อขายพันธุ์สัตว์น้ำผ่านระบบออนไลน์  "ระบบจำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ" คลิกที่นี่ ..