ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินในตำแหน่ง  พนักงานผู้ฃ่วยประมง   ..

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประมง จำนวน 1 อัตรา ..

ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการและเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ บุคลากร (กองบริหารทรัพยากรบุคคล)

..

ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ประมง (ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนายท้ายเรือชั้น 2 ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี , พนักงานผู้ช่วยประมง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานราชการ https://www4.fisheries.go.th/index.php/doffile/fkey/ref84888 ..