ตรวจเยี่ยมและหารือถึงแนวทางการสร้างสะพานข้ามคลองพระพิมลราชา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดไทรใหญ่และตลาดน้ำไทรน้อย

 บุคคลในภาพ  นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง) 

วันที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ วัดไทรใหญ่ ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำโดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง และคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่พบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี พร้อมตรวจเยี่ยมและหารือถึงแนวทางการสร้างสะพานข้ามคลองพระพิมลราชา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดไทรใหญ่และตลาดน้ำไทรน้อย นอกจากนี้ กรมประมง ได้มีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ดังกล่าว โดยได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด พระนครศรีอยุธยา ได้แก่ปลาตะเพียน ปลาโพง (ปลาบ้า) จำนวน 50,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในเขตอภัยทาน บริเวณคลองพระพิมลราชา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และเพิ่มจำนวนทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

#กรมประมง #อธิบดีกรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

line PR fisheries : https://lin.ee/4GfnJmp