บันทึกเทปสัมภาษณ์ ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เพื่อออกอากาศในรายการเกษตรก้าวไกล กับ สวก. ประเด็นแนวทางการพัฒนาการทำประมงปูม้าอย่างยั่งยืน

 บุคคลในภาพ  ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เข้าบันทึกเทปสัมภาษณ์ ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เพื่อออกอากาศในรายการเกษตรก้าวไกล กับ สวก. ประเด็นแนวทางการพัฒนาการทำประมงปูม้าอย่างยั่งยืน อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรปูม้าการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ปูม้าโดยยึดหลักมาตรฐานสากล Marine Stewardship Council (MSC) การส่งเสริมเกษตรกรด้านการเพิ่มทรัพยากรปูม้า เพื่อสร้างความมั่นคงของแหล่งอาหาร และใช้ประโยชน์จากปูม้าได้สูงสุดยั่งยืน ณ อาคารพลเทพ กรมประมง

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

line PR fisheries : https://lin.ee/4GfnJmp