นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรชาวประมงพร้อมอุดหนุนสินค้าสัตว์น้ำที่เกษตรกรได้นำมาจำหน่ายผ่านระบบ Fisheries Shop ตลาดขายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ของกรมประมง

 บุคคลในภาพ  นายมีศักดิ์  ภักดีคง (อธิบดีกรมประมง)  ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานโพธิ์ กรมประมง นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง และดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง พบปะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรชาวประมงพร้อมอุดหนุนสินค้าสัตว์น้ำที่เกษตรกรได้นำมาจำหน่ายผ่านระบบ Fisheries Shop ตลาดขายสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ของกรมประมง โดยในวันนี้มีเกษตรกรชาวประมงนำสินค้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภค ดังนี้

สินค้า : ปูม้า จำนวน 90 กิโลกรัม

แหล่งที่มา : วิสาหกิจชุมชน “ร้านคนจับปลา”

ภายใต้ โครงการธนาคารปูม้าของสมาคมประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งน้อย ของสมาคมประมงพื้นบ้านบ้านทุ่งน้อย ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สินค้า : กุ้งขาวสด ปลาช่อนแดดเดียว ปลาสลิดแดดเดียว

แหล่งที่มา : เกษตรกรจากจังหวัดนครปฐม

และเนื่องจาก Fisheries Shop ได้เสียงตอบรับที่ดีจากผู้บริโภค กรมประมงจึงมีนโนบายพัฒนามาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยการมอบเครื่องหมายปลาตะเพียน” สีทอง สีเงิน สีทองแดง เพื่อการันตีมาตรฐานสินค้าประมงของเกษตรกรที่จำหน่ายอยู่ในช่องทางการซื้อ – ขายผ่านระบบสั่งจองออนไลน์ของกรมประมงว่ามีคุณภาพและมาตรฐานอย่างแน่นอน