ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าออนไลน์ สำหรับปีงบประมาณ 2564

 บุคคลในภาพ  ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง)  ดร.วิชาญ  อิงศรีสว่าง (รองอธิบดีกรมประมง) 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.

ณ กรมประมง ดร. วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อวางแผนแนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าออนไลน์ สำหรับปีงบประมาณ 2564 โดยเบื้องต้นได้พิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ราคาเหมาะสม ขึ้นมาเป็นสินค้านำร่องเพื่อผลักดันเข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้วยระบบออนไลน์ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้ได้รวบรวมพาร์ทเนอร์ ที่มีความต้องการช่วยเหลือเกษตรกรชาวประมงในการกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภค นอกจากนี้ในด้านการการส่งเสริมองค์ความรู้การจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์กรมประมงได้พิจารณาจัดอบรมออนไลน์และออฟไลน์ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer รวมถึงลูกหลานของเกษตรกร ผู้แทนจากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หรืออาสาสมัครด้านการเกษตร ข้าราชการ กรมประมง โดยการอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้รับการสนับสนุนวิทยากรมาอบรมจากบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ลาซาด้า จำกัด

#กรมประมง #กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

line PR fisheries : https://lin.ee/4GfnJmp