พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมและทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยมี นายถาวร จิระโสภณรักษ์ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ห้องประชุมบริพัตร ชั้น 5 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ กรมประมง ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับแบบจำลองการวางปะการังเทียมบริเวณท้องทะเลไทย เพื่อเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย เลี้ยงตัว วางไข่ และหลบภัยของสัตว์น้ำ ทั้งยังเป็นการป้องกันการทำการประมงที่มีลักษณะทำลายทรัพยากร เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ท้องทะเล