ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ

วันที่13 กรกฎาคม 2561 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ โดยมีนายชำนาญ พงษ์ศรี รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมประมงเฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร โดย กรมประมง น้อมถวายพันธุ์ปลาไทย จำนวน 9 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาแก้มช้ำ ปลาชะโอน ปลาสร้อยขาว ปลาหมอไทย ปลากราย ปลาโพง และปลาบึก รวมทั้งสิ้น ๓๙๐,๐๐๐ ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาของไทยและเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนชาวไทย