เมื่อท่านโอนเงินบริจาคเสร็จเเล้ว กรุณากรอกข้อมูลเเละหลักฐานสลิปการโอนเงินบริจาคด้วยนะคะ