ประมงอำเภอปากพลี เข้าศึกษาข้อมูลประกอบการทำบรรจุภัณฑ์ แก่เกษตรกรกลุ่มปลาดู

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ประมงอำเภอปากพลี เข้าศึกษาข้อมูลประกอบการทำบรรจุภัณฑ์ แก่เกษตรกรกลุ่มปลาดู

 • [2022-08-03] ปลาร้าปลาดู..นครนายก [2022-08-03] เลี้ยงปลาดุก .. ประมงโรงเรียน [2022-07-20] การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เรื่องโรคสัตว์น้ำ [2022-07-20] เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน !! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง [2022-07-20] กรมประมง…เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน แนะวางแผนการเลี้ยง หมั่นตรวจคุณภาพน้ำ ช่วยลดความสูญเสียได้ [2022-07-19] พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เข้าป้องกันและปราบการกระทำความผิดทางประมงในช่วงฤดูน้ำแดง [2022-06-30] มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 [2022-06-30] กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (เครือข่ายด้านการประมง) [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจติดตามร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ “ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ปีงบประมาณ 2565 ”

  ประมงอำเภอปากพลี เข้าศึกษาข้อมูลประกอบการทำบรรจุภัณฑ์ แก่เกษตรกรกลุ่มปลาดู 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  ประมงอำเภอปากพลี เข้าศึกษาข้อมูลประกอบการทำบรรจุภัณฑ์ แก่เกษตรกรกลุ่มปลาดู

  วันที่ 23 มิถุนายน 2565

          นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุก ประมงอำเภอปากพลี พร้อมด้วย นางสาววันวิสา มาลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวนงลักษณ์ มั่งจิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ ณ ตำบลเกาะหวาย อำเอภปากพลี จังหวัดนครนายก เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและวิธีการทำปลาดู จาก "ปลาดู ครูหลอด" เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการทำบรรจุภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้าห้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ทำปลาดูนพื้นที่จังหวัดนครนายก