">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • เยี่ยมร้าน Fisherman Shop @Nakhonnayok ณ วัดมณีวงศ์

  • [2022-08-03] ปลาร้าปลาดู..นครนายก [2022-08-03] เลี้ยงปลาดุก .. ประมงโรงเรียน [2022-07-20] การให้บริการศูนย์รับแจ้งปัญหาระบบ Helpdesk เรื่องโรคสัตว์น้ำ [2022-07-20] เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน !! ประมงหวั่นสภาพอากาศแปรปรวน เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง [2022-07-20] กรมประมง…เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน แนะวางแผนการเลี้ยง หมั่นตรวจคุณภาพน้ำ ช่วยลดความสูญเสียได้ [2022-07-19] พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เข้าป้องกันและปราบการกระทำความผิดทางประมงในช่วงฤดูน้ำแดง [2022-06-30] มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 [2022-06-30] กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (เครือข่ายด้านการประมง) [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจติดตามร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ “ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ปีงบประมาณ 2565 ”

    เยี่ยมร้าน Fisherman Shop @Nakhonnayok ณ วัดมณีวงศ์ 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


    วันที่ 20 มิถุนายน 2565

                 นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายประภาส พิมลกนกวรรณ เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เยี่ยมร้าน Fisherman shop @Nakhonnayok ที่ วัดมณีวงศ์ ตำบลดงละคร อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เพื่อสอบถามข้อมูลการจำหน่าย รายได้ และ ข้อมูลเสนอแนะอื่นๆ เพื่อนำมาปรับปรุงร้านต่อไป