">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์

  • [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เข้าป้องกันและปราบการกระทำความผิดทางประมงในช่วงฤดูน้ำแดง [2022-06-30] มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 [2022-06-30] กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (เครือข่ายด้านการประมง) [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจติดตามร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ “ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ปีงบประมาณ 2565 ” [2022-06-30] ประมงอำเภอปากพลี เข้าศึกษาข้อมูลประกอบการทำบรรจุภัณฑ์ แก่เกษตรกรกลุ่มปลาดู [2022-06-30] กิจกรรมจิตอาสา [2022-06-24] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก [2022-06-22] โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนครนายก [2022-06-22] เอทิลแอลกอฮอล์ หนึ่งในส่วนผสมสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ [2022-06-20] เยี่ยมร้าน Fisherman Shop @Nakhonnayok ณ วัดมณีวงศ์

    มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ 


    มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์

    วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

            สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายปรเมศร์ อรุณ นักวิชาการประมงชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นายปรัชญา ชมเชย นักวิชาการประมง ร่วมกับ นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ ประมงอำเภอบ้านนา มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุย เพื่อเป็นอาหารกลางวันและแหล่งโปรตีนจากสัตว์น้ำสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม ตำบลเขาเพิ่ม อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยจากศรีโพธิ์ฟาร์ม (ปลาดุกบิ๊กอุย) ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก