">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก

 • [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เข้าป้องกันและปราบการกระทำความผิดทางประมงในช่วงฤดูน้ำแดง [2022-06-30] มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 [2022-06-30] กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (เครือข่ายด้านการประมง) [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจติดตามร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ “ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ปีงบประมาณ 2565 ” [2022-06-30] ประมงอำเภอปากพลี เข้าศึกษาข้อมูลประกอบการทำบรรจุภัณฑ์ แก่เกษตรกรกลุ่มปลาดู [2022-06-30] กิจกรรมจิตอาสา [2022-06-24] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก [2022-06-22] โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนครนายก [2022-06-22] เอทิลแอลกอฮอล์ หนึ่งในส่วนผสมสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ [2022-06-20] เยี่ยมร้าน Fisherman Shop @Nakhonnayok ณ วัดมณีวงศ์

  ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

         นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ นางสาวสุทธา จิรชีพพัฒนา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายพิเชษฐ์ อยู่ตาล เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน นางสาววันวิสา มาลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วม งานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก เพื่อนำไปจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง