">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

 • เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด

 • [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เข้าป้องกันและปราบการกระทำความผิดทางประมงในช่วงฤดูน้ำแดง [2022-06-30] มอบถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ แก่ผู้ประสบเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 [2022-06-30] กิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (เครือข่ายด้านการประมง) [2022-06-30] สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจติดตามร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ “ ร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q ปีงบประมาณ 2565 ” [2022-06-30] ประมงอำเภอปากพลี เข้าศึกษาข้อมูลประกอบการทำบรรจุภัณฑ์ แก่เกษตรกรกลุ่มปลาดู [2022-06-30] กิจกรรมจิตอาสา [2022-06-24] ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก [2022-06-22] โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จังหวัดนครนายก [2022-06-22] เอทิลแอลกอฮอล์ หนึ่งในส่วนผสมสมุนไพรทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ ในการป้องกันและรักษาโรคสัตว์น้ำ [2022-06-20] เยี่ยมร้าน Fisherman Shop @Nakhonnayok ณ วัดมณีวงศ์

  เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด 

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด

  วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

         นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก ได้มอบหมายให้ นายปรเมศร์ อรุณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และ นางสาววันวิสา มาลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วม ประชุมการเตรียมความพร้อมงานพิธีเปิดร้าน Fisherman Shop เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจกำหนดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผ่านทางระบบ Zoom Meeting

          โดยมีนายประวิทย์ ขำร้าย ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธาน