">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน

 • [2022-05-23] โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ” ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. [2022-05-23] มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ [2022-05-23] ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ

  นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน

   

  วันที่ 25 มกราคม 2565

  โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน ” จากปัญหาสินค้า ราคาแพง จังหวัดนครนายก โดยนายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำมาจัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้ผู้บริโภค ได้แก่ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลานิลสด ปลาส้ม กุ้งจ่อม ปลาร้าปลานิล พร้อมเครื่องหนังจระเข้ คุณภาพดี ราคาโรงงาน และยังมีการนำเนื้อจระเข้โปรตีนสูง มาจัดจำน่ายในราคาถูก ให้ผู้บริโภค เพื่อเป็นการทดแทนเนื้อหมูที่มีราคาสูง และลดภาระค่าครองชีพ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหาสินค้าราคาแพง ณ บริเวณสวนหลวง ร.9 อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าจากเกษตรกรในครั้งนี้