เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย อ.บ้านนา ต้นแบบเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 247

 • เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย อ.บ้านนา ต้นแบบเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง

 • [2022-05-23] โครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก ” ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. [2022-05-23] มอบพันธุ์ปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อซีเมนต์ [2022-05-23] ร่วมงานประดิษฐ์ผีเสื้อของจังหวัดนครนายก [2022-05-17] เปิดร้าน Fisherman Shop ประจำจังหวัด [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ยื่นคำขอเข้าใช้งาน ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) [2022-05-17] เปิดตัวแล้ว สินค้าประมงพื้นบ้าน ร้านบัวแก้ว ปลาแบรคแตก ภายใต้แบนรนด์ Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] ประชาสัมพันธ์ ฤดูปลาน้ำจืดวางไข่ [2022-05-17] ปกป้องและเทิดทูน "สถาบันหลัก" (ชาติ ศาสนา (ทุกศาสนา) และพระมหากษัตริย์ ) [2022-05-17] ประชุมความคืบหน้า โครงการกระจายสินค้าประมงพื้นบ้านสู่ผู้บริโภค Fisherman Shop @Nakhonnayok [2022-05-17] หาแนวทางเรื่องการใช้น้ำ ในการเลี้ยงปลาในนาข้าว และการเกษตรด้านอื่นๆ

  เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย อ.บ้านนา ต้นแบบเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง  

   ข่าวประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย อ.บ้านนา ต้นแบบเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง

  วันที่ 24 มกราคม 2565

     นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์ ประมงอำเภอบ้านนา ลงพื้นที่ในอำเภอบ้านนา ของนายทองอยู่ ทองอินทร์ เกษตรกรเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ด้านการประมง ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา มีกิจกรรมเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในบ่อปูน ขนาด 2 เมตร เพื่อสำรวจข้อมูลการเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่ กำหนดข้อมูลรายละเอียดในการควบคุมแนวทางการเลี้ยงให้เหมาะสม การใช้ประโยชน์จากหอยเชอรี่ ในแหล่งน้ำและในนาข้าว ให้เกิดประโยชน์ทุกภาคส่วนต่อไป