หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมงาน "วันลูกเสือแห่งชาติ"

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 224

 • หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมงาน "วันลูกเสือแห่งชาติ"
 • [2022-01-27] เตียมความพร้อม ในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) และร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [2022-01-27] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย อ.บ้านนา ต้นแบบเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง [2022-01-25] ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง และผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-24] รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผลักดันกุ้งก้ามกราม คู่แม่น้ำนครนายก [2022-01-24] เกษตรกรยุคใหม่.. นำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสม [2022-01-24] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-17] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)? [2022-01-17] ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมงาน "วันลูกเสือแห่งชาติ" 

   เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 70 ครั้ง


  หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมงาน "วันลูกเสือแห่งชาติ"

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

    นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมงานรัฐพิธี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า “วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครนายก (สาริกา) ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดยมี นายอำพล อังคภาภรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี