">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 224

 • ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก
 • [2022-01-27] เตียมความพร้อม ในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) และร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [2022-01-27] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย อ.บ้านนา ต้นแบบเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง [2022-01-25] ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง และผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-24] รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผลักดันกุ้งก้ามกราม คู่แม่น้ำนครนายก [2022-01-24] เกษตรกรยุคใหม่.. นำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสม [2022-01-24] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-17] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)? [2022-01-17] ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก 

   เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 67 ครั้ง


  ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

  นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก มอบหมายให้ นายวิทยา ขุนสัน ประมงอำเมืองนครนายก พร้อมนายเสนาะ พลสงคราม พนักงานขับรถยนต์ เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ตามที่ได้รับแจ้ง จากประชาชน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก กรณีปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อของ นางน้ำทิพย์ ไกรศร หมู่ที่ 4 ตำบลอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พบว่าปลาที่เลี้ยงไว้ตายลอยผิวน้ำ รวมประมาณ 300 กิโลกรัม จึงได้ทำการตรวจคุณภาพน้ำ ปรากฎดังนี้ DO 6 mg/l Nitrate 0.0 PH 9.0 และจึงได้แนะนำให้เกษตรกรดำเนินการ จับ แบ่ง ย้าย ปลาในบ่อ เพื่อลดอัตราการตาย และเปลี่ยนถ่ายน้ำเข้าบ่อ ลดของเสียและการหมักหมมในบ่อ เพิ่ม ออกซิเจนในบ่อให้เหมาะสม โดยได้เข้าตรวจเยี่ยมเกษตรกรในโครงกาขยายผลเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามโครงการพระราชดำริ โรงเรียนบ้านชวดบัว หมู่ที่ 5 ตำบลอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และได้ตรวจเยี่ยมเกษตรกร จำนวน 2 ราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการ โคก หนอง นา แห่งน้ำใจ และความหวัง ในพื้นที่ ตำบลดอนยอ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก