">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 224

 • ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 • [2022-01-27] เตียมความพร้อม ในการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP กรมประมง) และร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจรับรองตามมาตรฐานโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านเกาะกา อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก [2022-01-27] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-25] เยี่ยมชม โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)เครือข่าย อ.บ้านนา ต้นแบบเพาะเลี้ยงหอยเชอรี่สีทอง [2022-01-25] ลงพื้นที่ แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวัง รับมือภัยแล้ง และผลกระทบต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2022-01-24] รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผลักดันกุ้งก้ามกราม คู่แม่น้ำนครนายก [2022-01-24] เกษตรกรยุคใหม่.. นำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสม [2022-01-24] นครนายก ลดราคา ช่วยเหลือประชาชน [2022-01-17] ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)? [2022-01-17] ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน

  ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

   เผยเเพร่: 2022-01-17 |  อ่าน: 57 ครั้ง


  ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564

    นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก พร้อมด้วย คณะทำงาน นายวสันต์ พรหมดีสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดนครนายก นายชลศักดิ์ สุขี ผู้อำนวยการคลองส่งน้ำและบำรุงรักษาจังหวัดนครนายก นายวิทยา ขุนสัน ประมงอำเภอเมืองนครนายก นายปรัชญา ชมเชย นักวิชาการประมง และนายเสนาะ พลสงคราม พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (DO) หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลาย อยู่ในน้ำ บริเวณพื้นที่

  1. หน้าประตูน้ำไม้เหลี่ยม ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ค่า DO = 0.81 mg/l เวลา 11.30 น.

  2. ท้ายประตูน้ำไม้เหลี่ยม ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ค่า DO = 2.18mg/l เวลา 11.40 น.

  3. บริเวณสะพานโยธกา ตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ค่า DO = 0.62 mg/l เวลา 12.15 น.