ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ซื้อซากของสัตว์น้ำบางชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครนายก (ก.ช.ภ.จ)  [2021-11-29 ] หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมงาน "วันลูกเสือแห่งชาติ" [2021-11-29 ] ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก [2021-11-29 ] ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก [2021-11-29 ] ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์น้ำ โครงการพระราชดำริฯ [2021-11-29 ] ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ [2021-11-29 ] การเพาะและอนุบาลปลาดุก [2021-11-22 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ร่วมเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-11-17 ]

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ซื้อซากของสัตว์น้ำบางชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง  

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 137 ครั้ง


ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ที่ซื้อซากของสัตว์น้ำบางชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 

    ผู้ที่ซื้อซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ ผลิตภัณท์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง จากผู้ที่ได้รับหน้งสือรับรองให้จำหน่ายฯ (สป.31) 

ให้นำหนังสือกำกับการจำหน่ายซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือ ผลิตภัณท์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.32) มาดำเนินการแจ้งครอบครอง (สป.30) ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ สป.32

ตามประกาศของกรมประมงฯ ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.09-2267-2299 หรือ 037-311-024