ก้าวไปอีกขั้น!!! เพิ่มศักยภาพ สินค้าประมง นครนายก ต้องเบอร์ 1 อาหารโลก

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครนายก (ก.ช.ภ.จ)  [2021-11-29 ] หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมงาน "วันลูกเสือแห่งชาติ" [2021-11-29 ] ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก [2021-11-29 ] ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก [2021-11-29 ] ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์น้ำ โครงการพระราชดำริฯ [2021-11-29 ] ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ [2021-11-29 ] การเพาะและอนุบาลปลาดุก [2021-11-22 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ร่วมเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-11-17 ]

ก้าวไปอีกขั้น!!! เพิ่มศักยภาพ สินค้าประมง นครนายก ต้องเบอร์ 1 อาหารโลก 

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 80 ครั้ง


ก้าวไปอีกขั้น!!! เพิ่มศักยภาพ สินค้าประมง "นครนายก" ต้องเบอร์ 1 อาหารโลก

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

     สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก นำโดย นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก เข้าศึกษาดูงานพร้อมทั้งฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากผู้ประกอบการตัวจริง เนื่องจากสินค้าทางการเกษตรที่เป็นอาหารนั้นจะมีเทคนิคในการเพิ่มมูลค่าโดยการการแปรรูปหรือการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค่าให้มีราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหากมีการทำอย่างเป็นระบบ จะช่วยส่งผลให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีปริมาณไม่ล้นตลาด ทำให้ไม่เกิดสงครามราคาที่จะทำให้ราคาสินค้าลดลง อีกทั้งยังเสริมสร้างอาชีพใหม่ๆ ในชุมชน และยังสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้อีกด้วย เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปมาแล้วนั้นโดยส่วนใหญ่จะมีขนาดที่เล็กกว่าขนาดปกติ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งจัดจำหน่ายลดลง อีกทั้งผลจากการแปรรูปที่จะทำให้สินค้าสมารถเก็บได้นานขึ้น ยังจะก่อให้เกิดรายได้อย่างต่อเนื่องแก่ธุรกิจต่างๆ ถือเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าเกษตรธรรมดาไปสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ได้

     ทั้งนี้ได้จัดส่ง นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ฝึกอบรมและเรียนรู้เทคนิควิธีการต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า การสร้างจุดดึงดูดสินค้าหรือบริการตัวใหม่ๆ เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาสนใจสินค้า รวมทั้ง ฝึกการปรุงเครื่องดื่มให้มีความอร่อยถูกใจผู้บริโภค และการออกแบบผลิตภัณฑ์ในการแปรรูปสินค้าทางด้านประมง เพื่อนำไปถ่ายทอดให้เกษตรกรผู้ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาสินค้าของตนเองเข้าสู่ภาคการตลาด เป็นการเปิดตลาดใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่าเดิม หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เพื่อก้าวพ้นวิกฤติโควิด ไปด้วยกัน

ด้วยความปรารถนาดี

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #เพิ่มศักยภาพ #แปรรูป #สัตว์น้ำ