ถึงไม่มีเงิน ก็มีปลาแจก ยืนยัน!!! ใครไม่ได้รับการช่วยเหลือ ไม่ต้องกลัว มาหาประมง เราจะรอดไปด้วยกัน

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครนายก (ก.ช.ภ.จ)  [2021-11-29 ] หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมงาน "วันลูกเสือแห่งชาติ" [2021-11-29 ] ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก [2021-11-29 ] ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก [2021-11-29 ] ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์น้ำ โครงการพระราชดำริฯ [2021-11-29 ] ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ [2021-11-29 ] การเพาะและอนุบาลปลาดุก [2021-11-22 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ร่วมเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-11-17 ]

ถึงไม่มีเงิน ก็มีปลาแจก ยืนยัน!!! ใครไม่ได้รับการช่วยเหลือ ไม่ต้องกลัว มาหาประมง เราจะรอดไปด้วยกัน 

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 92 ครั้ง


ถึงไม่มีเงิน ก็มีปลาแจก ยืนยัน!!! ใครไม่ได้รับการช่วยเหลือ ไม่ต้องกลัว มาหาประมง เราจะรอดไปด้วยกัน

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564

นางสาวอรทิพา ผ่อนผาสุข ประมงอำเภอปากพลี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ได้หารืออย่างเร่งด่วน เพื่อหาแนวทางแก้ไขและหาข้อสรุปในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด จากผลกระทบครั้งก่อนทำให้กบตาขาวขุ่นและเริ่มทยอยตายเป็นจำนวนมาก ในพื้นที่ ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จึงมีข้อเสนอที่จะมอบลูกพันธุ์ปลา ให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัยครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมง ทั้งนี้ เกษตรกรมีความพึงพอใจที่จะได้รับการช่วยเหลือและขอขอบคุณ นายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก ที่ให้ความอนุเคราะห์ดังกล่าว

พร้อมประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังเหตุอุทกภัยในพื้นที่ โดยเกษตรกรให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควรหมั่นสังเกตและดูแลสัตว์น้ำในระยะดังกล่าวอย่างใกล้ชิด หากพบปลาป่วยหรือมีอาการผิดปกติสามารถแจ้งหรือขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ติดต่อโทร 037-311-024

ด้วยความปรารถนาดี

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #ช่วยเหลือ #ภัย #พิบัติ #เกษตร #ทฤษฏีใหม่