ประชุมวิชาการประมง อัดความรู้ สร้างชาติไทยสู่เวทีโลก

ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดนครนายก (ก.ช.ภ.จ)  [2021-11-29 ] หน่วยงานในสังกัดกรมประมง เข้าร่วมงาน "วันลูกเสือแห่งชาติ" [2021-11-29 ] ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก [2021-11-29 ] ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายก [2021-11-29 ] ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์น้ำ โครงการพระราชดำริฯ [2021-11-29 ] ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ [2021-11-29 ] การเพาะและอนุบาลปลาดุก [2021-11-22 ] ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต 9 ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบบ่อเลี้ยงปลาในนาข้าว [2021-11-17 ] ประมงอำเภอองครักษ์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเกษตรกร [2021-11-17 ] ร่วมเข้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [2021-11-17 ]

ประชุมวิชาการประมง อัดความรู้ สร้างชาติไทยสู่เวทีโลก 

 เผยเเพร่: 2021-11-17  |  อ่าน: 122 ครั้ง


"ประชุมวิชาการประมง" อัดความรู้ สร้างชาติไทยสู่เวทีโลก

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564 ภายใต้หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนปรับ ยกระดับงานวิจัย พัฒนาประมงไทยสู่ความยั่งยืน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง โดยมี นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานพิธี ผ่านระบบออนไลน์ การถ่ายทอดสด YouTube Channel “การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2564”

ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยกว่า 74 เรื่อง ผลงานวิจัยประกอบด้วย 9 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประมง, สาขาการประมงทะเล, สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง, สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, สาขาพันธุกรรมสัตว์น้ำ, สาขาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ, สาขาอาหารสัตว์น้ำ, สาขาโรคสัตว์น้ำ และสาขาเศรษฐกิจ สังคม และต่างประเทศ โดยเป็นการเปิดเวทีเพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ด้านงานวิจัย อันจะนำไปสู่แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านการประมงให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และนำไปถ่ายทอดสู่เกษตรกร ชาวประมง เพื่อร่วมกันพัฒนาภาคการประมงของไทยต่อไป

ด้วยความปรารถนาดี

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #ประชุมวิชาการประมง