ปิดช่องการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถชั่วคราว สาย นย.2011(ทางเลี่ยงเมืองนครนายก)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก


ปิดช่องการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถชั่วคราว สาย นย.2011(ทางเลี่ยงเมืองนครนายก) HOT ปิดช่องการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถชั่วคราว สาย นย.2011(ทางเลี่ยงเมืองนครนายก)..คลิก

ประชาสัมพันธ์ การปิดช่องการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถชั่วคราว สาย นย.2011(ทางเลี่ยงเมืองนครนายก) ??#เพิ่มเติม#

- ด้วย กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง และปรับปรุงผิวทางลาดยางเดิมนำกลับมาใช้ใหม่(HOT MIX IN – PLACE RECYCLING แบบ RE – Paving) เพื่อแก้ไขปัญหาความเสียหาย ถนน สาย นย.2011 แยกทล.33 - บ.พรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวณิชชากร เป็นผู้รับจ้าง จะทำการปิดช่องการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถชั่วคราว

?ปิดการจราจร บริเวณ #แยกบุ่งกระเบา เพิ่มเติม?

เพื่อดำเนินการปรับปรุงทางแยกจากผิวจราจรลาดยางเป็นผิวจราจรคอนกรีต(แยกศูนย์พระเทพฯ) จึงมีความจำเป็นต้องปิดช่องการจราจรและปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถชั่วคราว ในวันที่ 11 มกราคม 2564 จนกว่างานจะแล้วเสร็จ(โดยประมาณ120วัน) และเพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัย ในระหว่างการก่อสร้าง ให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบ ให้ใช้ความระมัดระวัง ในการใช้เส้นทาง โดยขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดดูตามป้ายเสริม ป้ายแนะนำ ที่แขวงทางหลวงชนบทนครนายกได้ติดตั้งไว้ เพื่อประโยชน์ต่อการเดินทาง และขอให้ผู้ขับขี่โปรดระมัดระวังใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎ และเครื่องหมายจราจร เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของท่าน และผู้ร่วมเดินทาง และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ (แขวงทางหลวงชนบทนครนายก)

#ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อประสานงานกับนายโกศล จันมนฑา หัวหน้าควบคุมโครงการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02 551 5207 นายชาญศักดิ์ แรงสาริกรรม หมายลขโทรศัพท์ 02 551 5246 และนายเติมพร กุลสุทธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 7144 0490 เป็นผู้ประสานงานคะ

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #แขวงทางหลวงชนบท

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • “พิษปลาปักเป้า” หากบริโภคเสี่ยงอันตรายถึงตายได้ “พิษปลาปักเป้า” หากบริโภคเสี่ยงอันตรายถึงตายได้  จำนวนผู้อ่าน 386  สำนักงานประมงอำเภอปากพลี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงอำเภอปากพลี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบ... จำนวนผู้อ่าน 229 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรประมงท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชุม ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรประมงท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชุม  จำนวนผู้อ่าน 214 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคม 2566  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 162 เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง การปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง (GAP กรมประมง) เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง การปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรม... จำนวนผู้อ่าน 149 สำนักงานประมงอำเภอปากพลี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอำเภอปากพลี ตามโครงการพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สำนักงานประมงอำเภอปากพลี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอำเภอปากพลี ... จำนวนผู้อ่าน 141 ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ 7/2565  ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ 7/2565   จำนวนผู้อ่าน 113 าร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย าร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรา... จำนวนผู้อ่าน 95 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการโครงการเสริมสภาคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการโครงการเสริมสภาคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ... จำนวนผู้อ่าน 93  "เสริมสร้างความรู้ เคียงคู่เกษตรกร" แปรรูปปลานิลแดดเดียว ปลาเส้นปรุงรส และ ปลาหย... จำนวนผู้อ่าน 83


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

  รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208  email  fpo-nakhonnayok@dof.in.th  โทรศัพท์ 037-311024  FAX 037-311024  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6