สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย/กุ้ง

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก


สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย/กุ้ง HOT สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย/กุ้ง..คลิก

สรุปราคาประมูล/ซื้อ/ขาย/กุ้ง

ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ@โดยเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

เขตพื้นที่ จ.ชุมพร

34 ตัว กุ้งสด 204 บาท

35 ตัว กุ้งสด 198 บาท

36 ตัว กุ้งสด 195 บาท

40 ตัว กุ้งสด 190 บาท

72 ตัว กุ้งสด 160 บาท

เขตพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

20 ตัว กุ้งสด 270 บาท

27 ตัว กุ้งสด 215 บาท

65 ตัว กุ้งสด 165 บาท

80 ตัว กุ้งสด 151 บาท

100 ตัว กุ้งสด 145 บาท

112 ตัว กุ้งสด 130 บาท

เขตพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

43 ตัว กุ้งเป็น 199 บาท

เขตพื้นที่ จ.สงขลา

24 ตัว กุ้งเป็น 240 บาท

34 ตัว กุ้งสด 200 บาท

46 ตัว กุ้งเป็น 189 บาท

58 ตัว กุ้งเป็น 174 บาท

65 ตัว กุ้งสด 155 บาท

79 ตัว กุ้งสด 159 บาท

100 ตัว กุ้งสด 137 บาท

105 ตัว กุ้งสด 120 บาท

125 ตัว กุ้งสด 123 บาท

เขตพื้นที่ จ.ปัตตานี

32 ตัว กุ้งสด 208 บาท

34 ตัว กุ้งสด 205 บาท

78 ตัว กุ้งสด 159 บาท

เขตพื้นที่ จ.ตรัง

40 ตัว กุ้งสด 200 บาท

60 ตัว กุ้งสด 174 บาท

เขตพื้นที่ จ.สตูล

33 ตัว กุ้งสด 213 บาท

เขตพื้นที่ จ.จันทบุรี

18 ตัว กุ้งเป็น 290 บาท

24 ตัว กุ้งสด 245 บาท

26 ตัว กุ้งสด 232 บาท

33 ตัว กุ้งสด 215 บาท

49 ตัว กุ้งเป็น 195 บาท

54 ตัว กุ้งสด 181 บาท

99 ตัว กุ้งสด 140 บาท

# กุ้งสด คือ กุ้งที่จับตายหน้าปากบ่อ

# กุ้งเป็น คือ กุ้งที่จับเป็นไปโรงงาน

#ราคานี้เป็นการซื้อขายจริง

#ตรวจสอบข้อมูลโดยชมรมต่างๆ

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • “พิษปลาปักเป้า” หากบริโภคเสี่ยงอันตรายถึงตายได้ “พิษปลาปักเป้า” หากบริโภคเสี่ยงอันตรายถึงตายได้  จำนวนผู้อ่าน 386  สำนักงานประมงอำเภอปากพลี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงอำเภอปากพลี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบ... จำนวนผู้อ่าน 229 ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรประมงท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชุม ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมองค์กรประมงท้องถิ่นวิสาหกิจชุมชุม  จำนวนผู้อ่าน 214 ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคม 2566  ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ปากบ่อ จังหวัดนครนายก ประจำเดือน มกราคม 2566   จำนวนผู้อ่าน 162 เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง การปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรมประมง (GAP กรมประมง) เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง การปรับเปลี่ยนมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของกรม... จำนวนผู้อ่าน 149 สำนักงานประมงอำเภอปากพลี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอำเภอปากพลี ตามโครงการพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สำนักงานประมงอำเภอปากพลี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรอำเภอปากพลี ... จำนวนผู้อ่าน 141 ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ 7/2565  ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูผลผลิตกุ้งทะเลของประเทศไทย ครั้งที่ 7/2565   จำนวนผู้อ่าน 113 าร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของกระทรวงมหาดไทย าร่วมโครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรา... จำนวนผู้อ่าน 95 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการโครงการเสริมสภาคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล ปี 2565 ระยะที่ 1 เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการโครงการเสริมสภาคล่องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ... จำนวนผู้อ่าน 93  "เสริมสร้างความรู้ เคียงคู่เกษตรกร" แปรรูปปลานิลแดดเดียว ปลาเส้นปรุงรส และ ปลาหย... จำนวนผู้อ่าน 83


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

  รายละเอียด ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208  email  fpo-nakhonnayok@dof.in.th  โทรศัพท์ 037-311024  FAX 037-311024  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6