ข่าวดี! ขยายระยะเวลา เปิดประกันราคากุ้ง เริ่ม 10 - 25 สิงหาคม 2564

 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก


ข่าวดี! ขยายระยะเวลา เปิดประกันราคากุ้ง เริ่ม 10 - 25 สิงหาคม 2564 โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดนครนายก

 

1.กิจกรรมชดเชยส่วนต่างราคา

- ชดเชยส่วนต่างราคาในการจำหน่ายกุ้งของเกษตรกร ในอัตรากิโลกรัมละไม่เกิน 20 บาท ปริมาณกุ้งที่ได้รับชดเชยรวมทั้งจังหวัด จำนวน 20,000 กิโลกรัม (20 ตัน)

- กำหนดราคาเป้าหมายนำกุ้งขาวแวนาไม ที่ ขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคา 160 บาท/กิโลกรัม ชดเชยสูงสุดที่ 20 บาท/กิโลกรัม ในราคากลางปัจจุบันไม่เกินราคาเป้าหมายนำ

2.กิจกรรมบริหารจัดการเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง

- เกษตรกรจำหน่ายเองตลาดในพื้นที่ หรือ ผู้รวบรวมกุ้งขาวไปจำหน่ายเชื่อมโยงตลาด ภายในประเทศ (ไม่รวมการจำหน่ายกุ้งขาวที่จำหน่ายนำเข้าสู่ห้องเย็นหรือโรงงานแปรรูป เพื่อการส่งออก) ในอัตรากิโลกรัมละไม่เกิน 10 บาท ปริมาณกุ้ง จำนวน 20,000 กิโลกรัม (20 ตัน)

เอกสารการสมัครเข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมชดเชยส่วนต่างราคา

- สำเนาบัตรประชาชน

- สำเนาทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 (ไม่ขาดอายุทะเบียน)

- สำเนาแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.)

- สำเนาหนังสือกำกับการซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น้ำ (FAPD)

- สำเนาหนังสือรับรองมาตรฐานฟาร์ม CoC/GAP กรมประมง (ไม่ขาดอายุทะเบียนหรืออยู่ในระหว่างการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน)

- สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินสนับสนุนส่วนต่างราคา

กิจกรรมการบริหารเชื่อมโยงจำหน่ายกุ้ง

- สำเนาบัตรประชาชน (บุคคลธรรมดาและผู้เป็นตัวแทนกลุ่มเกษตรกร)

- สำเนารับรองเป็นตัวแทนสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร)

- หลักฐานการจัดตั้งสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร)

- หนังสือมอบอำนาจจากสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร)

- สำเนาบัญชีธนาคารสำหรับรับเงินสนับสนุนส่วนต่างราคา (กลุ่มเกษตรกร)

ระยะเวลารับสมัคร

- วันที่ 10-25 สิงหาคม 2564

ระยะเวลาจำหน่ายกุ้ง

- ตลอดเดือน สิงหาคม 2564

สนใจติดต่อสอบถามและสมัคร

- สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 โทร 037-311-024

- สำนักงานประมงอำเภอตามพื้นที่ตั้งฟาร์ม

(อำเภอองครักษ์ อำเภอเมืองนครนายก อำเภอปากพลี)

ดาวโหลดใบสมัคร กิจกรรมเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดนครนายก

แบบที่ 1 ใบสมัครผู้รวบรวมและกระจายกุ้ง

https://drive.google.com/file/d/1yG-kMmgOPvRm-6no4lgTG07v53edf0l6/view?usp=sharing

แบบที่ 2 ใบสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

https://drive.google.com/file/d/1OdEC31tdMewGuyUUjq4dDFcdrKlvD4tW/view?usp=sharing

ดาวโหลดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ การเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง ตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดนครนายก

https://drive.google.com/file/d/1hHAqJ2MtDmrW0zmzCFV7uPvIPw0pHZJP/view?usp=sharing

 

ด้วยความปรารถนาดี

 

#กรมประมง #สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก #ประมงอำเภอปากพลี #ประมงอำเภอองครักษ์ #ประมงอำเภอเมืองนครนายก #ประกัน #ชดเชย #ราคา #กุ้ง #กุ้งขาว #เกษตรกร #นครนายก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การเพาะและอนุบาลปลาดุก   495   ทำไม !! ต้องลองปลาส้ม บ้านวังดอกไม้ ที่จังหวัดนครนายก   370  ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   342  องค์ความรู้ การอนุบาลลูกปลาดุก แห่งตำบลศรีจุฬา   293  การเลี้ยงปลาสวยงาม   256  ครุฑ 3 สี ต้องรู้ !! ก่อนซื้อที่ดิน   255  ปลานิลของพ่อ… @อำเภอบ้านนา ภูมิปัญญาปลานิลฝากลูก… ฝากเลี้ยงในกระชัง   241  แบบฟอร์ม ต่างๆ สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 65   218  โครงส่งเสริมและพัฒนาปลาตะเพียนประจำจังหวัดนครนายปลาอัตลักษณ์ของลุ่มแม่น้ำนครนายก...  208  สรุปมูลค่าผลผลิตสัตว์น้ำแปรรูป ประจำปี 2564/65   206

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

     ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208    fpo-nakhonnayok@dof.in.th   037-311024   037-311024   แฟนเพจ