- ว่าง -

ประมงจังหวัดนครนายก
(Chief of Nakhon Nayok Fisheries Provincial Office)

ผู้อำนวยการต้น Director,Primary Level

เบอร์ติดต่อสายตรง -

    


นางสาวสุทธา จิรชีพพัฒนา

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
(General Administration and Strategy Group)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน General Service Officer, Experienced Level

เบอร์ติดต่อสายตรง 092-254-1155

    
นายปรเมศร์ อรุณ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง
(Fisheries Development and Extension Group)

นักวิชาการประมงชำนาญการ Fishery Biologist, Professional Level

เบอร์ติดต่อสายตรง 081-7542729

    
นางสาวรัชนีบูลย์ ทิพย์เนตร

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
(Fisheries Administration and Management Group)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส Fishery Officer, Senior Level

เบอร์ติดต่อสายตรง 092-267-2299

    


นางสาวศิธรา โชติพิทักษ์

ประมงอำเภอบ้านนา
(Ban Na Fisheries District Office)

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน

Fishery Officer, Experienced Level

เบอร์ติดต่อสายตรง 085-182-3280

    
นาย วิทยา ขุนสัน

ประมงอำเภอเมืองนครนายก
(Mueang Nakhon Nayok Fisheries District Office)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

Fishery Officer, Senior Level

เบอร์ติดต่อสายตรง 092-267-5522

    
นายวาริช ตนุภัทรสรณ์

ประมงอำเภอองครักษ์
(Ongkharak Fisheries District Office)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

Fishery Officer, Senior Level

เบอร์ติดต่อสายตรง 092-267-1199

    
นางสาว อรทิพา ผ่อนผาสุข

ประมงอำเภอปากพลี
(Pak Phli Fisheries District Office)

เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

Fishery Officer, Senior Level

เบอร์ติดต่อสายตรง 092-267-3377

    


นายอนิวรรตน์ สมชีวิตา

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(Fishery Biologist, Practitioner Level)

 

เบอร์ติดต่อสายตรง 081-590-2972

    
นางสาวทัศนีย์ พวงทอง

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(General Service Officer, Experienced Level)

 

เบอร์ติดต่อสายตรง 092-943-4336

    
นายประภาส พิมลกนกวรรณ

เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน
(Fishery Officer, Experienced Level)

 

เบอร์ติดต่อสายตรง 084-565-0572

    


นายเสนาะ พลสงคราม

พนักงานขับรถยนต์
(Driver)

กลุ่มงานสนับสนุน ระดับ ส 2

Assistant General Service Officer Level 2

เบอร์ติดต่อสายตรง 092-474-4042

    


นายปรัชญา ชมเชย

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

พนักงานราชการ Government Employee

เบอร์ติดต่อสายตรง 096-145-2946

    
นางสมพร พลสงคราม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
(Data Entry Officer)

พนักงานราชการ Government Employee

เบอร์ติดต่อสายตรง 084-599-2653

    
นายอดิภัทร กลิ่นหวล

นักวิชาการประมง
(Fishery Biologist)

พนักงานราชการ Government Employee

เบอร์ติดต่อสายตรง 080-4514957

    


นางสาวรวิวรรณ ศรแก้ว

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(Assistant Clerical Officer)

จ้างเหมาบริการ Hire a service contract

เบอร์ติดต่อสายตรง 086-964-8181

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก

 ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 5 ถนนสุวรรณศร ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 สแกน QR Code เพื่อให้ Google Map นำทางไปได้ง่ายๆ หรือ กดตรงนี้ การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถโดยสารสาธารณะ) 1.รถตู้สาย 58-967 กรุงเทพฯ-นครนายก-เขื่อนขุนด่าน จากอนุสาวรีย์ชัยฯ 6.00-18.00 น. / จากฟิวเจอร์ฯ 6.00-20.00 น.จากเขื่อนขุนด่าน 6.00-17.30 น. / จากนครนายก 4.30-17.30 น. (รถออกทุก 20 นาที) 2.บริษัท ขนส่ง จำกัด บริการรถโดยสารประจำทางทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งหมอชิต 2 ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวันวันละหลายเที่ยว มีเส้นทาง คือกรุงเทพฯ – หินกอง – นครนายกกรุงเทพฯ – รังสิต – องครักษ์ – นครนายกกรุงเทพฯ – นครนายก – อรัญประเทศกรุงเทพฯ – องครักษ์ – โรงเรียนนายร้อย จปร. โดยต้องต่อรถเข้าเมืองอีก 7 กิโลเมตร 3.รถตู้ สายกรุงเทพฯ – นครนายก มีจุดขึ้นรถได้แก่จากกรุงเทพ ขึ้นรถที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บริเวณใต้ทางด่วน ฝั่งแฟชั่นมอลล์ รถออกทุก 40 นาทีจากนครนายก ขึ้นรถที่ รพ.นครนายก และบริเวณสี่แยกไฟแดงนครนายก รถออกทุก 40 นาที การเดินทางมายังสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก (กรณีรถยนต์ส่วนบุคคล) 1.ตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร 2.ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่แยกหินกอง ไปตามถนนสุวรรณศรเส้นทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงจังหวัดนครนายก ระยะทางประมาณ 137 กิโลเมตร เบอร์โทรศัพท์ 088-278-6208    fpo-nakhonnayok@dof.in.th   037-311024   037-311024   แฟนเพจ