ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)


 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 25,000 ตัว  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  กิจกรรมต่าง ๆ

Copyright ©2016-2017 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com