ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)


 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  มอบนิทรรศการแสดงความรู้เกี่ยวกับปูม้าแก่ชมรมประมงพื้นบ้าน  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ปล่อยลูกปูม้า จำนวน 2,000 ตัว  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 10,000 ตัว  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  มอบปูม้าระยะ young crab จำนวน 25,000 ตัว  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  กิจกรรมต่าง ๆ  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ปล่อยปูม้า  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ปล่อยปูม้า-FILE2  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ปล่อยปูม้า-FILE3  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ปล่อยปูม้า-FILE4  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ปล่อยปูม้า-FILE5  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ปล่อยปูม้า-FILE6

Copyright ©2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com