ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)


 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ประวัติศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ข่าวราคากลางจัดซื้อ-จัดจ้าง  (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา))  ข่าวศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

Copyright ©2016-2018 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา)

 79/1 ถ.วิเชียรชม ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 Mail : smdec_dof@yahoo.com ระโนด  อ.ระโนด จ.สงขลา 90140  Mail : ranod_scrdc@yahoo.com